Traductor

Vídeo

Documents

Twitter

Seguro de Vida Atlantis Seguro Hojar Atlantis


La Secció Sindical d'UGT representa a les tres empreses del grup abertis a Catalunya, que estan sota el mateix Conveni Col·lectiu: acesa, aucat i invicat

Està formada per tots els afiliats a UGT d'aquestes empreses, i s'organitza en tres elements bàsics:


Comissió Executiva Permanent Secció Sindical UGT-Autopistes abertis de Catalunya

És l'encarregada de gestionar el dia a dia de les polítiques i activitats de la Secció Sindical, i té per objecte presentar propostes i seguir els mandats de la Comissió Executiva Plenària i l'Assamblea General d'Afiliats

Secretari General

El secretari general s'encarrega de coordinar, supervisar i dirigir les reunions i actuacions de la Secció Sindical. És també aquell que actua i representa la secció davant de tercers.

Secretari d'Organització i Administració

El secretari d'organització s'encarrega de convocar les assamblees generals, les reunions, ..., així com de gestionar i custodiar tota la informació de la Secció. El secretari d'administració controla les altes i baixes dels afiliats i gestiona l'economia de la Secció.

Secretari d'Acció Sindical i Prevenció de Riscos Laborals

Gestiona l'acció sindical de la Secció, des de la recompilació de documents legals i la seva aplicació, fins a les estratègies de negociació i les activitats al territori. També coordina els delegats de prevenció i els ofereix suport documental i informatiu en l'àmbit de Prevenció de Riscos, Salut i Medi Ambient.

Secretari de Comunicació i Atenció a l'Afiliat

El secretari de comunicació té per funció establir els mecanismes adients de comunicació i imatge amb els simpatitzants de la Secció Sindical. S'ocupa de la distribució d'informació en els formats adients (web, mailings, butlletins, ...) i la gestió dels serveis associats a aquests. El secretari d'atenció a l'afiliat té per objecte proveir informació d'interès tan a la Secció Sindical com a l'afiliat de la UGT, ja siguin descomptes, serveis, ...

Secretari de Formació

S'encarrega d'estudiar les necessitats formatives dels membres de la Secció Sindical i fer les gestions oportunes per tal d'ofertar i informar de cursos per cobrir-les. Així mateix s'encarrega de fer arribar aquesta informació a l'afiliat.

Secretari d'Igualtat

És l'encarregat de desenvolupar la política d'igualtat de la Secció, així com d'oferir suport i informació a afiliats i delegats en aquest àmbit.

Vocal

Aporta la seva opinió i coneixements a la Comissió Executiva Permanent  i coordina les activitats al territori.

Vocal

Aporta la seva opinió i coneixements a la Comissió Executiva Permanent  i coordina les activitats al territori.

Vocal

Aporta la seva opinió i coneixements a la Comissió Executiva Permanent  i coordina les activitats al territori.

Assessor

L'assessor és la figura encarregada d'oferir suport i informació a tots els membres de l'Executiva de la Secció Sindical. També s'encarrega d'assessorar altres empreses estratègiques en el sector i establir-hi lligams que puguin afavorir sinergies positives amb la Secció Sindical d'UGT.


Comissió Executiva Plenària Secció Sindical UGT-Autopistes abertis de Catalunya

La formen els delegats de la UGT de les empreses representades, i és l'encarregada d'aprovar i proposar les línies d'actuació de la Comissió Executiva Permanent de la Secció Sindical.

Els delegats de la UGT són aquelles persones que realitzen la representació unitària als comitès d'empresa de cada zona i que han sortit escollits de les llistes de la UGT a aquests comitès. Són el nexe d'unió de les zones amb la Comissió Executiva Permanent de la Secció Sindical. Transmeten i recullen les comunicacions i informacions dels/pels treballadors.

Per la resta de zones on no hi ha representació directa podeu contactar amb els Delegats LOLS, el Secretari General o l'Assessor de la Secció Sindical:

Assemblea General d'Afiliats Secció Sindical UGT-Autopistes abertis de Catalunya

És l'òrgan format per tots els treballadors i treballadores afiliats a la UGT que treballen a les empreses representades (acesaaucatinvicat). S'encarrega de renovar la Comissió Executiva Permanent i aprovar-ne la gestió.